Ryssland har anslutit sig till Haagkonventionen.
Legalisering hos ambassaden behövs inte.

Apostille steg för steg:

1. Du gör en beställning och betalar på denna sida.

2. Du skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

Vilka dokument kan apostilleras?

Ryssland är ett av många länder som har skrivit under Haagkonventionen och tillåter därför Apostille som legalisering av dokument. En Apostille är en stämpel som bifogas originalet för att bekräfta äktheten i dokumentet.

Om det är ett allmänt dokument, kan vi apostillera det direkt. Till exempel, personbevis i original från Skatteverket med signatur och stämpel på.Om det inte är allmänt dokument, till exempel, fullmakt, behöver det notariseras först och sen apostilleras.

Mer information kring vad är allmänna dokument eller inte kan du läsa på vägledning gällande legalisering.

Vad är kostnaden för apostille som ska användas i Ryssland?

Kostnaden beräknas per dokument.

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad ska man skicka in för apostille som ska användas i Ryssland?

För att kunna få apostille på dokument som ska användas i Ryssland behöver vi

  1. Dokument i original
  2. Kopia av ID-sidan i den sökandes pass

Hur lång tid tar det för att få en apostille?

Vi jobbar så effektivt som möjligt och strävar efter att leverera inom 2-3 arbetsdagar.

Kräver apostille översättning av dokumentet?

Notarius Publicus kräver inte att dokumentet ska översättas för att kunna legaliseras. Det är berörd myndighet i Ryssland som avgör om dokumentet måste översättas eller ej.

Om det ursprungliga dokumentet är på svenska behöver det vanligtvis översättas till ryska innan legalisering. Om du behöver hjälp med att få dokumentet översatt från svenska till ryska kan du mejla en skannad kopia av dokumentet till oss för att få veta kostnad samt leveranstid.