Honduras har anslutit sig till Haagkonventionen.
Apostille behövs för svenska dokument som ska användas i Honduras.

Apostille steg för steg:

1. Gör en beställning och betala på denna sida.

2. Skicka in dina handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

Har du dokument som ska användas i Honduras och apostilleras? Låt oss hjälpa dig!

Honduras är ett av många länder som har skrivit under Haagkonventionen och tillåter därför apostille som legalisering av dokument.

En apostille är en stämpel som bifogas originalet för att bekräfta äktheten i dokumentet.

Vad är tillvägagångssättet?

Om det är ett allmänt dokument, kan vi apostillera det direkt. Till exempel, personbevis i original från Skatteverket med signatur och stämpel på.

Om det inte är ett allmänt dokument, till exempel en fullmakt, behöver det notariseras först och sen apostilleras.

Vi kan hjälpa med både notarisering och apostille.

Mer information kring vad som är allmänna dokument eller inte kan du läsa på vägledning gällande legalisering.

Vad är kostnaden för apostille som ska användas i Honduras?

Kostnaden beräknas per dokument.

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad ska man skicka in för apostille som ska användas i Honduras?

För att kunna få en apostille på dokument som ska användas i Honduras behöver vi

  1. Dokument i original
  2. Kopia av ID-sidan i den sökandes pass

Hur lång tid tar det för att få en apostille?

Vi jobbar så effektivt som möjligt och strävar efter att leverera inom 2-3 arbetsdagar.

Kräver apostille översättning av dokumentet?

Notarius Publicus kräver inte att dokumentet ska översättas för att kunna legaliseras. Det är berörd myndighet i Honduras som avgör om dokumentet måste översättas eller ej.

Om det ursprungliga dokumentet är på svenska behöver det vanligtvis översättas till spanska innan legalisering. Om du behöver hjälp med att få dokumentet översatt från svenska till spanska kan du mejla en skannad kopia av dokumentet till oss för att få veta kostnad samt leveranstid.