Beställning av ursprungscertifikat (Certificate of Origin)

Ursprungscertifikat steg för steg:

1. Fyll i ansökan om ursprungscertifikat

2. Skicka via e-post till: kontakt@legalisering.se

3. När dokumentet är klart skickas det sedan till dig

eller

Besök oss på Legalisering.se, Kungsgatan 37, 11156, Stockholm.

Vår serviceavgift är 700 kr per ursprungscertifikat, exklusive moms. Vi kommer skicka fakturan till företaget som har beställt tjänsten när arbetet är klart.

Om du behöver legalisera t.ex. ett ursprungscertifikat, behöver få ett dokument legaliserat hos ambassaden eller få en apostillestämpel, kan du fylla i beställningsformuläret eller skicka ett mail till oss.

Handelskammaren

Om du har planer att göra affärer utomlands, såväl som annan interaktion med utländska företag och organisationer, måste dokumenten förberedas på specifika tillvägagångssätt. I många situationer, för att de kommersiella dokumenten ska vara juridiskt bindande, måste dokumenten översättas till respektive språk och legaliseras eller verifieras av Handelskammaren.

Legalisering från Handelskammaren

Legalisering från Handelskammaren skiljer sig ifrån legalisering hos Notarius Publicus och UD när det gäller dokumentens omfattning och innehåll. Vanligtvis arbetar Handelskammaren med kommersiella dokument internationellt, inte personliga dokument. Det speglar Handelskammarens syfte och mål som är att främja ekonomisk tillväxt och underlätta internationell handel.

Handelskammaren arbetar med följande dokument:

• Kontrakt
• Försäljningsavtal
• Köpes/Hyres/Leasing/Licenseringsavtal
• Räkningar
• Fakturor
• Försändelser
• Prislistor
• Transaktionsrapporter
• Kommersiella fakturor
• Specifikationer
• Packlistor
• Kvalitetscertifkat
• Garantimeddelanden eller ersättningsbrev
• Testrapporter
• Versionsfakta för leverans/instruktioner

För de länder som inte skrivit under Haagkonventionen behöver dokumentet legaliseras av respektive ambassad i Sverige. I vissa situationer behöver dokumentet legaliseras av Handelskammaren först innan ambassaden kan legalisera det.

Vi erbjuder hjälp att skapa diverse internationella dokument som utfärdas av Handelskammaren.

1. ATA Carnet

En ATA-carnet är ett internationellt tullpass som används för tillfällig export och import utanför EU. Den går att använda för att tulldeklarera 87 länder och territorier utan att behöva betala tull och importskatt på de varor som kommer att återexporteras inom 12 månader. Carneter är också kända som handelspass eller pass för varor.

Det finns 87 länder och territorier som accepterar ATA-Carnet, se en komplett lista över dessa här: https://www.atacarnet.com/carnet-countries

ATA-carneten kan användas för tillfällig export av
• Kommersiella prover
• Professionell utrustning (Branschens verktyg)
• Varor för mässor och utställningar (Begränsat till 6 månader)
Förbrukningsartiklar som jordbruksprodukter (Mat, frön, gödningsmedel, bekämpningsmedel), sprängämnen, engångsartiklar och posttrafik kan inte färdas under ett ATA-carnet.

2. EUR.1

Ett EUR1-certifikat används för att bevisa ursprunget för varor som flyttas till EU:s territorium. Certifikatet tillåter handlare att importera varor från vissa länder till en reducerad skattesats, alternativt utan att betala någon tull. Förmånsbehandlingen gäller endast de länder där sådanna handelsavtal har formaliserats med EU.

3. Ursprungscertifikat (Certificate of Origin)

Ett ursprungscertifikat är ett viktigt internationellt handelsdokument som intygar att varor i en viss exportsändning är helt framställda, producerade, tillverkade eller bearbetade i ett visst land. Intyget deklarerar produktens ”nationalitet” samt fungerar som en deklaration från exportören för att uppfylla tull- eller handelskrav.