Är ni ett företag som arbetar mycket med internationella dokument som behöver legaliseras?

Vi vet att det är tidskrävande och ibland svårt att veta vilka dokument som ska legaliseras vart. Vi vill erbjuda våra företagskunder en simpel process för att få sina dokument legaliserade på rätt sätt.

Vi utgår alltid utifrån våra värderingar som sätter grunden i hur vi arbetar. Läs mer vilka värderingar vi har samt hur vi jobbar med dem.

Läs nedan vilka typer av tjänster vi erbjuder till våra företagskunder samt hur ni blir företagskund hos oss.

Legalisering

Dokument som ska användas utomlands av olika anledningar kan behöva legaliseras. Vi erbjuder expertis samt full service inom legalisering av dokument som behöver gå via Notarius Publicus, utrikesdepartementet, handelskammaren eller ambassader.

Apostille

De länder som har skrivit under Haagkonventionen kräver endast legalisering i form av Apostille. Apostille är en stämpel som intygar att en signatur är giltig och utfärdas av Notarius Publicus.

Översättning

Dokument som ska användas i utlandet kan behöva översättas till landets språk. Vi hjälper er att få era dokument översatta av auktoriserade översättare.

Visumservice

Legalisering.se drivs av Alla Visum i Sverige AB och erbjuder full konsulär service. Om ert företag reser mycket för affärer kan man som företagskund hos oss även få hjälp med visum. Läs mer om vår visumservice på https://www.allavisum.se/foeretagskunder

Fakturering

Vi erbjuder alla våra företagskunder att betala via fakturering. Ni som företag slipper då strulet med att betala per dokument utan får allt samlat på en faktura. Ni gör en beställning för de dokument som behövs och vi återkommer med fakturan när dokumenten är legaliserade.

Säkerhet

När det kommer till företagsdokument så förstår vi betydelsen i dokumentens konfidentialitet. När du skickar in dina dokument sparas dina uppgifter i vårt system under handläggningstiden. När ärendet är hanterat kommer dina dokument raderas ur våra datorsystem.

Vill ni bli företagskund hos oss? Kontakta oss på för mer information om hur ni går till väga.