Angoa har inte anslutit sig till Haagkonventionen.
Legalisering hos ambassaden behövs.

Legalisering steg för steg:

1. Du gör en beställning och betalar på denna sida.

2. Du skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

Vad är kostnaden för legalisering hos Angolas ambassad?

Kostnaden beror på vilket typ av dokument och syftet med legaliseringen. Rent generellt brukar dokumentet delas in efter användning för kommersiella eller privata ändamål.

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad behöver man skicka in för legalisering hos Angolas ambassad?

För att kunna få dokumentet legaliserat hos Angolas ambassad behöver vi:

Dokument i original och kopia
Kopia av ID-sidan i den sökandes pass

Hur lång tid legaliseringen hos ambassaden?

Det tar vanligtvis 1-2 veckor att få tillbaka dokumentet från det att vi har mottagit en komplett ansökan.

Kräver Angolas ambassad översättning av dokumentet?

Om dokumentet inte är på portugisiska kräver ambassaden att dokumentet först översätts, sedan kommer ambassaden att legalisera översättningen.

Ambassaden kräver dock inte att det ursprungliga dokumentet, dvs det som är på annat språk än portugisiska, ska legaliseras utan det är upp till den sökande att avgöra.

Om du behöver hjälp med att få dokumentet översatt från svenska/engelska till portugisiska kan du maila en skannad kopia av dokumentet till oss för att få veta kostnad samt leveranstid.