Notarisering


Legalisering av dokument som ska användas utomlands kan vara en tidskrävande process. Vi erbjuder hjälp med legalisering hos notarius publicus.

Läs mer

 Apostille


Apostille är en stämpel som intygar att en signatur är giltig i de länder som skrivit på Haagkonventionen. Apostille utfärdas av Notarius Publicus.

Läs mer

 Handelskammaren


För internationell handel måste många dokument legaliseras av Handelskammaren. Vi hjälper dig att få dina handlingar legaliserade av Handelskammaren.

Läs mer

 Utrikesdepartementet


Vi hjälper er med legalisering hos Utrikesdepartementet. Legalisering hos UD görs när svenska handlingar behöver uppvisas för utländska myndigheter.

Läs mer

 Legalisering ambassaden


För de länder som inte skrivit på Haagkonventionen behöver dokumenten legaliseras av respektive lands ambassad.

Läs mer

 Översättning


Behöver du en översättning av dokument behövs dessa göras via auktoriserade översättare. Vi hjälper er med översättning från svenska till det lokala språket.

Läs mer

Populära länder  

Vårt team

TwitterFacebookVimeo
Timothy

Notarius Publicus

Timothy Prellwitz arbetar som Notarius Publicus för legaliseringsärenden. Han har en gedigen erfarenhet av att hantera ett brett spektrum av ärenden, både i Sverige och internationellt.

TwitterFacebookVimeo
Sharon

Jurist

Sharon har studerat internationell kommersiell skiljedomsrätt i både Kina och Sverige samt har arbetat med internationella handelsdokument ända sedan hon tog examen 2006.

TwitterFacebookVimeo
Richard

Företagsrådgivare

Richard har länge jobbat med legalisering av olika dokument samt har många års gedigen erfarenhet av operativ verksamhetsstyrning och företagsrådgivning.

TwitterFacebookVimeo
Robert

Handläggare

Robert har ett brett kunnande inom visum- och legaliseringsfrågor, med över 12 år av praktisk erfarenhet i branschen.