UAE har inte anslutit sig till Haagkonventionen.
Legalisering hos ambassaden behövs.

Legalisering steg för steg:

1. Du gör en beställning och betalar på denna sida.

2. Du skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

Vad är kostnaden för legalisering hos Förenade Arabemiratens ambassad?

Kostnaden beror på vilket typ av dokument och syftet med legaliseringen, t.ex. registerutdrag, äktenskapsbevis. Rent generellt brukar dokumentet delas in efter användning för kommersiella eller privata ändamål.

Du ser priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad behöver man skicka in för legalisering hos UAEs ambassad?

För att kunna få dokumentet legaliserat hos Nigerias ambassad behöver vi:

  • Dokument i original samt kopia
  • Kopia av ID-sidan i den sökandes pass

Hur lång tid tar det för dokument att legaliseras hos ambassaden?

Det tar vanligtvis 2 veckor att få tillbaka dokumentet från det att vi har mottagit en komplett ansökan.

Kräver UAEs ambassad översättning av dokumentet?

UAEs ambassad kräver inte att dokumentet ska översättas för att kunna legaliseras. Det är berörd myndighet i UAE som avgör om dokumentet måste översättas eller ej.

Om det ursprungliga dokumentet är på svenska behöver det vanligtvis översättas till arabiska innan legalisering.

Om du behöver hjälp med att få dokumentet översatt från svenska/engelska till arabiska kan du maila en skannad kopia av dokumentet till oss för att få veta kostnaden samt leveranstid.