Personbevis är ett av de vanligaste dokumenten som vi utfärdar apostille på eller får legaliserat av utrikesdepartementet och respektive ambassader. I det här inlägget pratar vi om personbevis ur en praktisk synvinkel.

Vad är personbevis?

Ett personbevis är ett dokument som innehåller uppgifter om en person som finns registrerade i Skatteverkets folkbokföringsdatabas i Sverige. Det används för att visa vem en person är, men är inte en formell identitetshandling. Det finns olika typer av personbevis för olika ändamål, såsom studier, anställning, bankärenden, och bosättning. Alla personbevis innehåller grundläggande uppgifter som namn, personnummer och adress. Dessutom innehåller de ytterligare upplysningar som behövs för det specifika ändamålet.

Hur och var beställer man personbevis?

Personbevis kan beställas från Skatteverket i digital eller fysisk form. Om du har bank-ID kan du ladda ner personbevis från Skatteverkets hemsida.

Eller

Du kan ringa Skatteverket 0771 567 567 och beställa personbevis. Skatteverket kommer sedan att skicka det till dig.

Du kan även be Skatteverket att skicka personbeviset direkt till oss: Legalisering.se, Box 7145, 10387, Stockholm.

Vad kan Legalisering.se hjälpa dig med?

Vi kan beställa personbevis åt dig. Då behöver du maila oss ditt personnummer och tala om vilken typ av personbevis du behöver.

Vi kan utfärda apostille på personbevis direkt, om det är i original, med signatur och stämpel.

Vilket typ av personbevis ska jag beställa från Skatteverket?

Det finns en mängd olika typer av personbevis, som innehåller olika uppgifter. Du kan hitta en lista över de olika personbevis som finns och beställa dem via denna länk till Skatteverket. På Skatteverkets hemsida kan du klicka på olika kategorier av personbevis för att läsa mer om vilket personbevis du behöver för olika ändamål. Om du är osäker på vilket personbevis du behöver kan du alltid kontakta Skatteverket för att få hjälp.

Kan jag få apostille på personbevis som laddas ner från Skatteverkets hemsida?

Personbevisen som laddas ner från Skatteverkets hemsida är i elektronisk version, den har ingen signatur och stämpel, därför kan vi inte apostillera den direkt.

Om du av någon anledning, till exempel bor utomlands, inte kan få personbevis i original med signatur och stämpel, kan vi attestera den elektroniska versionen som en kopia, sedan apostille den.

Vi kan också hjälpa dig att beställa personbevis från Skatteverket och få det postat till vårt kontor. Sedan kan vi utfärda apostille på den direkt.

I vilken situation behöver jag få apostille-stämpel på personbevis?

I praktiken har vi sett olika anledningar till varför personer efterfrågar att få apostillestämpel på personbevis:

Äktenskap: när en svensk medborgare eller en person bosatt i Sverige gifter sig utomlands måste myndigheterna i det andra landet vara säkra på att denna person inte redan är gift i Sverige.

Medborgarskap: vissa kunder beställer personbevis för att visa sin medborgarskapsstatus i Sverige.

Familjeband: en del klienter får familjebevis för att visa relationen till partner, barn och föräldrar.

Inbjudan: för att bjuda in vänner/familj bosatta utomlands att komma till Sverige. I detta fall kan ambassaden begära personbevis med syftet “inbjudan”.

Ursprungsbevis: vissa kunder beställer personbevis som visar var han/hon kommer från.

Varför behöver man apostille på personbevis?

Utländska myndigheter kan ibland kräva att ett svenskt personbevis som ska visas upp är försett med en apostille-stämpel. Denna stämpel fungerar som ett intyg på att personintyget faktiskt är ett dokument utfärdat av en svensk myndighet. För att en apostille ska kunna läggas på ett personbevis måste dokumentet vara signerat och stämplat av en tjänsteman på Skatteverket.

Du kan läsa mer om vanliga önskemål från utländska myndigheter och få en förklaring på engelska om vad ett personbevis är på Skatteverkets hemsida. Notera att Skatteverket inte kan utfärda apostille; endast Notarius Publicus har den behörigheten.

Kan personbevis legaliseras av UD och ambassad?

Får vi personbevisen i original med signatur och stämpel från Skatteverket kan vi få det legaliserat av UD, sedan från respektive ambassad.

Behöver personbevis översättas?

När det gäller apostille och UD legalisering finns inget sådant krav.

Det är upp till myndigheten i det land där dokumentet ska användas att avgöra. Om personbeviset utfärdats på svenska måste den vanligtvis översättas till det lokala språket.

Om personbeviset ska legaliseras av den utländska ambassaden är det upp till ambassaden att avgöra. Majoriteten av ambassaderna kräver inte att dokumenten översätts, men vissa ambassader gör det, som till exempel Angolas ambassad och Kubas ambassad.