Albanien har anslutit sig till Haagkonventionen.
Apostille behövs för svenska dokument som ska användas i Albanien.

Apostille steg för steg:

1. Gör en beställning och betala på denna sida.

2. Skicka in dina handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

Vad är kostnaden för apostille på dokument som ska användas i Albanien?

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad behöver man skicka in för att få apostillestämpel?

För att kunna få apostillestämpel på dokument som ska användas i Albanien behöver vi:

Dokument i original och kopia
Kopia av ID-sidan i den sökandes pass/legitimation

Hur lång tid tar det för att få apostillestämpel?

Det tar vanligtvis två arbetsdagar att få tillbaka dokumentet från det att vi har mottagit en komplett ansökan. Med premiumservice kan man få apostillestämpel på samma dag.

Kräver Albanien översättning av dokumentet?

Vi kräver inte att dokumentet ska översättas för att kunna få apostille. Det är berörd myndighet i Albanien som avgör om dokumentet måste översättas eller ej.

Om det ursprungliga dokumentet är på svenska behöver det vanligtvis översättas till det lokala språket innan apostille.

Om du behöver hjälp med att få dokumentet översatt från svenska/engelska till albanska kan du maila en skannad kopia av dokumentet till oss för att få veta kostnad samt leveranstid.