Innan dokument kan legaliseras hos ambassaden behöver det först legaliseras/stämplas hos Utrikesdepartementet.

Legalisering – Utrikesdepartementet steg för steg:

1. Gör en beställning och betala på denna sida.

2. Skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

eller

Besöka oss på Legalisering.se, c/o Alla Visum, Kungsgatan 37, 11156, Stockholm.

Vad är UD legalisering?

Utrikesdepartementet legaliseras svenska handlingar som är begärda av eller ska uppvisas för en utländsk myndighet. UD legalisering är en stämpel som intygar att namnteckningen på ett dokument är äkta.

Vad är kostnad för UD legalisering?

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad behöver man skicka in för UD legalisering?

Dokument som ska legaliseras

Kopia av sökandes pass ID sida. (Om det är för namnteckning, behöver vi kopia av passets ID sida av den person som skriver under)

Vänligen tänk på att vissa dokument behöver notariseras först. Det finns möjlighet att välja till notariseringstjänst när du gör beställningen på hemsidan.

Hur lång tid tar det för dokument att legaliseras hos UD?

Vi jobbar som effektivt som möjligt, det kan ta från 1 till 5 arbetsdagar.

Vilka dokument kan legaliseras av UD direkt?

 • allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
 • betyg/intyg från universitet och högskolor
 • dokument/handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • dokument/handlingar från Riks- och landsarkivet
 • dokument/handlingar som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
 • namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller
 • Jordbruksverket legitimerade yrken
 • registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • svenska dokument/handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • svenska dokument/handlingar (faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument) undertecknade av svenska handelskammare
 • vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
 • översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet.

Vilka dokument behöver notarisering först innan legaliseras av UD?

Vanligtvis måste följande dokument notariseras:

 • Kopior som saknar namnunderskrift i original
 • Handlingar utfärdade av privatpersoner
 • Fullmakter
 • Betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • Fakturor, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av handelskammaren)
 • Handlingar från banker, advokater, privata företag
 • Handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • Vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • Handlingar som är översatta av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.