För att dokument ska kunna användas utomlands i ett land som inte har skrivit under Haagkonventionen, behöver det vanligtvis legaliseras hos ambassaden.

Ambassadens legalisering steg för steg:

1. Välj vilket land som dokumentet ska användas i på höger sida.

2. Gör en beställning och betala på sidan.

3. Skicka in dokumentet till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

4. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

eller

besök oss på Legalisering.se, c/o Alla Visum, Kungsgatan 37, 11156, Stockholm, för att hämta det.

Vad är legalisering hos ambassaden?

Legalisering via en ambassad är processen att presentera ett dokument till en ambassad för autentisering och är ett obligatoriskt steg för många länder innan ett dokument kan användas i det land som ambassaden representerar.

Innan ett dokument lämnas in för legalisering av ambassaden kan det också behöva vara attesterat av Notarius Publicus, intygat av Handelskammaren eller legaliserat av UD.

Legalisering via ambassaden kan vara en lång process med många landsspecifika riktlinjer som strikt måste följas. Innan ett dokument lämnas in kommer vi säkerställa att det överensstämmer med lokala myndigheters krav.

Vi erbjuder en komplett legaliseringstjänst, inklusive att ordna eventuella steg innan ambassadens legalisering. Använd vårt online kontaktformulär för att diskutera dina behov gällande legalisering av dokument.

Vilka dokument kan legaliseras hos ambassaden?

Både kommersiella och personliga dokument kan legaliseras av ambassader. Majoriteten av ambassaderna kräver dock att handlingarna ska vara utfärdade i Sverige eller ha en stark anknytning till Sverige.

Till exempel, ett utbildningsbevis utfärdat utanför Sverige för en svensk medborgare, måste med största sannolikhet legaliseras i det land där certifikatet utfärdades. Varje ambassad har egna bestämmelser så varje situation skiljer sig åt.

Ambassadens legalisering garanterar inte innehållet i dokumenten. I fråga om vilka handlingar som ska legaliseras ska den sökande alltid kontakta den lokala myndigheten där handlingarna ska användas.

Exempel: när en svensk medborgare registrerar sitt äktenskap med en kinesisk medborgare i Kina så har kinesiska myndigheter i olika städer olika krav. I vissa städer kräver dem bevis på folkbokföring från Skatteverket, medan andra kan kräva en hindersprövning som ska legaliseras av ambassaden i Sverige.

Vilka är de vanligaste dokumenten som legaliseras av ambassaderna?

Personliga dokument som:
• Födelsebevis
• Vigselbevis
• Passkopia
• Dödscertifikat
• Fullmakt
• Beslut om skilsmässa
• Testamente
• Brottsregister

Kommersiella dokument som:
• Aktieägaravtal
• Företagsregistreringsbevis
• Fullmakt
• Domslut
• Kommersiella fakturor

Vad är Haagkonventionen och Apostille?

Haagkonventionen från 1961 etablerade en enhetlig process för autencititet. Länder som tillhör denna konvention accepterar dokument som är stämplade med en Apostille.

För de länder som inte är medlemmar i Haagkonventionen krävs det att dokumenten legaliseras via landets ambassad eller konsulat. Denna process bekräftar att stämplar, signaturer och förseglingar har utvärderats och autentiserats.

Vad kostar det?

Varje ambassad har en egen prislista.

Generellt så tar ambassaderna betalt per dokument/per legaliseringsstämpel. Ambassadens serviceavgift kan variera beroende på vilken typ av dokument som ska legaliseras, exempelvis skiljer sig priset för privata dokument från kommersiella.

Vissa ambassader kan även ta betalt utifrån en procent av de kommersiella fakturorna.

Vissa ambassader erbjuder expresservice mot en extra kostnad.

Kan jag få en återbetalning om jag inte längre behöver mina dokument legaliserade efter att de skickats in till ambassaden?

Nej, ansökningsavgiften är inte återbetalningsbar.

Kan jag få en återbetalning om jag legaliserat fel dokument?

Nej, ansökningsavgiften är inte återbetalningsbar om du legaliserat fel dokument.

Vilket dokument behöver jag för att kunna legalisera hos ambassaden?

Det skiljer sig mellan ambassaderna. Vi rekommenderar därför att kolla med den lokala myndigheten där dokumentet ska användas, för att få rätt information om vilket dokument som krävs.

Är det krav på att dokumentet ska vara översatt för att ambassaden ska kunna legalisera?

Vissa ambassader kräver att alla dokument ska vara översatta till det lokala språket. Vissa ambassader accepterar dokument på engelska. Det är den sökandes ansvar att ta reda på om dokumentet måste översättas eller inte.

Vad är processen?

Innan ett dokument överlämnas till en ambassad måste det ha legaliserats av Utrikesdepartementet. Alla ambassader i Sverige har detta krav.

Vissa ambassader i Sverige accepterar att man skickar in dokumenten via post, andra kräver att dokumenten lämnas in hos ambassaden genom ett besök.

Om du har dokument som ska legaliseras av en ambassad är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig genom hela processen.

Hur lång tid tar det för ambassaden att legalisera mitt dokument?

Många ambassader i Sverige har en hanteringstid på 1-2 veckor efter att ansökan är komplett. Om ansökan hanteras med post tar det lite längre tid. Vissa ambassader erbjuder expresservice mot en extra kostnad.

Om du har några frågor om legalisering via ambassaden, tveka inte att kontakta oss.