Vi arbetar på en daglig basis med notarisering, apostille och översättningar samt legaliseringar hos UD, ambassader och Handelskammaren. Det är många olika steg och bestämmelser inblandade i en legaliseringsprocess och det är inte alltid så lätt att förstå tillvägagångssättet. Därför har Legalisering.se skapat en karta som guidar dig, steg för steg.

Vad är allmänna handlingar/dokument?
 • Allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
 • Betyg/intyg från universitet och högskola
 • Dokument/handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
 • Dokument/handlingar från Riks- och Landsarkivet
 • Dokument/handlingar som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
 • Namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller Jordbruksverket legitimerade yrken
 • Registerutdrag och andra polisiära handlingar
 • Svenska dokument/handlingar undertecknade av Notarius Publicus
 • Svenska dokument/handlingar (faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument) undertecknade av svenska handelskammare
 • Vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet.
Vad är inte allmänna handlingar/dokument?
 • Kopia, som saknar namnunderskrift i original
 • Handling utfärdad av privatperson
 • Fullmakter
 • Betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • Fakturor, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av Handelskammaren)
 • Handlingar från banker, advokater och privata företag
 • Handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • Vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (Svenska Kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • Handling som är översatt av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.
Behövs översättning i legaliseringsprocessen?

Översättning behövs i många situationer eftersom många dokument är utfärdade på svenska och utländska myndigheter förstår inte språket. Därför kan dokument behövas översättas.

När ska översättningen ske, innan eller efter legalisering?

När översättningen ska ske beror på mottagaren. Vissa ambassader kräver översättningen innan legaliseringen medan andra kräver översättningen efter.

Är en auktoriserad översättning ett måste?

I de fall när vi vet att översättningen ska legaliseras/stämplas med en apostille så försöker vi att använda oss utav auktoriserade översättare. Beroende på vilket språk det är, översättarens tillgänglighet och hur brådskande ärendet är, kan vi använda vanliga översättare. Vi som kompetent företag kan alltid tillhandahålla ett intyg.