För att kunna ge en annan person behörighet att utföra vissa handlingar å dina vägnar eller agera ombud för dig i olika situationer krävs det en fullmakt. I detta artikel kommer vi gå igenom det viktigaste du behöver veta om fullmakter och hur vi på Legalisering.se kan hjälpa till.

Vad innebär en fullmakt och när krävs det?

En fullmakt innebär att fullmaktsgivaren (den som ger fullmakten, s.k. huvudman) ger fullmaktstagaren (den som mottar fullmakten, s.k. fullmäktingen) rätt att utföra vissa handlingar i fullmaktsgivarens namn eller agera ombud för denne i olika situationer.

Exempel på sådana handlingar eller situationer är köp av en lägenhet, rätten att betala räkningar, eller att agera som ombud i en domstolsprocess. Fullmakten kan gälla för en viss period eller tills vidare.

Det är även möjligt att en det finns flera fullmaktsgivare och fullmaktshavare på samma fullmakt. Därför är det viktigt att du tydligt anger vem/vilka som är fullmaktsgivare och vem/vilka som är fullmaktshavare när du skriver fullmakten. I ett fullmaktsförhållande finns det därmed minst två personer.

Hur skriver man en fullmakt?

Det finns två sätt att skriva en fullmakt.

Det finns många mallar på internet, vissa är gratis medan vissa måste du betala för. Du kan hitta en av dessa mallar som passar ditt behov. Fyll i alla detaljer,

Eller

Vill du ha skräddarsydd fullmakt kan du kontakta oss för att boka tid, vår jurist hjälper dig.

Hur mycket kostar det att legalisera en signatur på fullmakten?

Det kostar 499 kr för att legalisera en signatur på fullmakten. Om det är flera signaturer (fullmaktstagare och vittne), kostar det 100 kr extra per signatur.

Hur kan man legalisera fullmakten?

Vi notariserar signaturen på fullmakten, men vi tar inte ansvar för innehållet i själva fullmakten.

Det beror på vilket land fullmakten ska används i; för de länder som anslutit sig till Haagkonventionen krävs vanligtvis apostille. För övriga länder som inte anslutit sig till Haagkonventionen krävs legalisering av landets ambassad.

För de länder som har anslutit sig till Haagkonventionen, till exempel Spanien, Portugal, är proceduren enligt nedan

  1. Förbered fullmakten
  2. Besök vårt kontor i Stockholm och signera framför oss. Om du inte har möjlighet att besöka oss kan du skriva till oss.
  3. Vi attesterar signaturen på fullmakten.
  4. Vi utfärdar apostille.

För de länder som inte har anslutit sig till Haagkonventionen, till exempel Kina, Thailand, Förenade Arabemiraten, är proceduren enligt nedan

  1. Förbered fullmakten
  2. Besök vårt kontor i Stockholm och signera framför oss. Om du inte har möjlighet att besöka oss kan du skriva till oss.
  3. Vi attesterar underskriften på fullmakten.
  4. Vi legaliserar det hos Utrikesdepartementet
  5. Vi legaliserar det hos respektive ambassad

Kan jag ha fullmakten på olika språk?

Ja, du kan ha fullmakt på det språk du vill. Vi legaliserar bara signaturen, inte innehållet.

Kan legalisering.se hjälpa till med översättning av fullmakt?

Ja, vi kan hjälpa till med översättning. Vanligtvis attesterar vi signaturen först, sedan får vi fullmakt och notariseringscertifikatet översatt till det språk du behöver, sedan utfärdar vi apostille på den eller får den legaliserad av respektive ambassad.