Vi gör översättning och mycket mer!

Vi erbjuder dokumentöversättningstjänster från svenska eller engelska till mer än 140 olika språk inom olika kategorier, såsom medicinska, juridiska samt personliga dokument.

Vi erbjuder full konsulär service och kan hjälpa er med översättning av dokument i en legaliseringsprocess, men även om ni endast behöver hjälp med översättning.

Varför behöver dokument översättas?

I samband med internationella affärer måste dokument vanligtvis översättas till det officiella språket i respektive land där dokumentet ska användas. Detsamma gäller privata dokument.

Exempel för företagsdokument, om ett svenskt företag vill skriva på ett kontrakt i Angola behöver företagsregistreringen bli legaliserad hos Angolas ambassad i Sverige. Angolas ambassad har kravet att alla dokument måste vara översatta till portugisiska.

För att ge exempel, om svensk medborgare har planer på att gifta sig i Kina behöver vigselbeviset legaliseras av Kinesiska ambassaden i Sverige. I de flesta fall godkänner inte de kinesiska myndigheterna att dokumentet är på svenska, utan måste vara översatt till kinesiska.

Översättningar kommer att hjälpa den utländska myndigheten att förstå originaldokumentet. Vi kan ordna översättning av originaldokument samt apostille. Om du har ett dokument som behöver översättas och apostilleras gör vi vanligtvis apostill först, på så sätt får vi apostillecertifikat. Efter det översätts originaldokumentet samt apostillecertifikatet.

Hur skickar jag in dokument?

Om du behöver hjälp med översättning så kan du scanna dokumentet och mejla det till oss. Vi kommer gå genom handlingen och återkomma med ett pris samt hanteringstid. Det är viktigt att du informerar oss om handlingen måste legaliseras eller ej för att tids- och prisuppgifter ska bli så korrekta som möjligt.

I många fall kan vi göra översättningen med den skannade versionen av dokumentet men i de situationer när översättningen måste legaliseras eller apostilleras, måste vi ha dokumenten i original.

Kubas ambassad till exempel, accepterar aldrig enbart ett översatt dokument. Man måste då även bifoga originaldokumentet. Ambassaden legaliserar då originaldokumentet samt översättningen. I dessa fall behöver vi att ni skickar in originaldokumenten med post.

Är det något jag måste vara uppmärksam på när det kommer till översättning?

För att vi ska kunna utföra ett felfritt jobb önskar vi att kunden informerar oss i förväg om det är något vi ska vara extra uppmärksamma på, till exempel olika namn (företagsnamn, tilltalsnamn, varumärkesnamn osv.) som ska översättas till specifika tecken.

Vad är officiell översättning?

I Sverige prövar Kammarkollegiet tolkar och översättares kunskapsnivå genom prov eller utifrån deras utländska yrkeskvalifikationer.

Personer som är auktoriserade via Kammarkollegiet har då behörigheten att officiellt översätta dokument.

Översättningar gjorde av officiella översättare har den juridiska likvärdigheten som en certifierad översättning. Den kan då legaliseras direkt av UD och det finns inget behov att legaliseras av en Notarius Publicus. I de situationer då dokumentet ska legaliseras senare använder vi oss alltid av officiella översättare.

I Sverige har officiella översättare endast behörighet att översätta från det svenska språket. För vissa språk finns det ingen officiell översättare. I de fallen arbetar vi med icke-officiella översättare. Vi tar sen hand om legaliseringsprocessen.

Varför ska jag använda mig av Legalisering.se för översättning?

Vi tillhandahåller bekväm och en komplett inkluderande service. Om du behöver att dokumenten ska översättas och sedan legaliseras eller apostilleras, kan vi göra hela processen. Du behöver aldrig springa mellan översättare, Notarius Publicus och ambassader. Vi gör hela jobbet åt dig.

Vårt översättningsteam kan konvertera dina dokument till mer än 100 olika språk.

Vi strävar efter ett snabbt och effektivt jobb. Så fort vi fått din beställning och dokument påbörjar vi arbetet direkt.

När det kommer till olika handlingar så förstår vi betydelsen i dokumentens konfidentialitet. När du skickar in dina dokument sparas dina uppgifter i vårt system under handläggningstiden. Efter att ärendet är hanterat kommer dina dokument raderas ur våra datorsystem.