Qatar har inte anslutit sig till Haagkonventionen.
Legalisering hos ambassaden behövs.

Legalisering steg för steg:

1. Du gör en beställning och betalar på denna sida.

2. Du skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

Vad är kostnaden för legalisering hos Qatars ambassad?

Kostnaden beror på vilket typ av dokument och syftet med legaliseringen, t.ex. registerutdrag, äktenskapsbevis, o.s.v. Rent generellt brukar dokumentet delas in efter användning för kommersiella eller privata ändamål.

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Kostnaden för legalisering av kommersiella dokument beror på summan på fakturan. Vi kommer att fakturera dig för mellanskillnaden efter att vi har mottagit dina dokument.

Vad behöver man skicka in för legalisering hos Qatars ambassad?

För att kunna få dokumentet legaliserat hos Qatars ambassad behöver vi:

Dokument i original och kopia
Kopia av ID-sidan i den sökandes pass

Hur lång tid tar det för dokument att legaliseras hos ambassaden?

Det tar vanligtvis 2 veckor att få tillbaka dokumentet från det att vi har mottagit en komplett ansökan.

Kräver Qatars ambassad översättning av dokumentet?

Qatars ambassad kräver inte att dokumentet ska översättas för att kunna legaliseras. Det är berörd myndighet i Qatar som avgör om dokumentet måste översättas eller ej.

Om det ursprungliga dokumentet är på svenska behöver det vanligtvis översättas till arabiska innan legalisering.

Om du behöver hjälp med att få dokumentet översatt från svenska/engelska till arabiska kan du maila en skannad kopia av dokumentet till oss för att få veta kostnad samt leveranstid.