Vissa dokument måste notariseras av Notarius Publicus innan de kan apostilleras eller legaliseras av dess respektive ambassad, beroende på dokumentens karaktär och var dokumentet är utfärdat.

Notarisering steg för steg:

1. Gör en beställning och betala på denna sida.

2. Skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

eller

Besöka oss på Legalisering.se, Kungsgatan 37, 5tr, 11156, Stockholm.

Vad är notarisering?

Notarisering innebär ett bestyrkande av namnteckning och äkthet av dokument. Notarisering är det första steget före apostille och ambassadens legalisering.

Vad är kostnaden för notarisering?

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad behöver jag skicka in för en notarisering?

 • Dokument som ska notariseras
 • Kopia av ID-sidan i den sökandes pass/legitimation. (Om det är för namnteckning, behöver vi kopia av passets ID sida av den person som skriver under)

Hur lång tid tar det för dokument att notariseras?

Vi strävar efter att jobba så effektivt som möjligt, hanteringstiden är mellan 1 till 5 arbetsdagar.

Vilka dokument måste notariseras?

Vanligtvis måste följande dokument notariseras:

 • Kopior som saknar namnunderskrift i original
 • Handlingar utfärdade av privatpersoner
 • Fullmakter
 • Betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • Fakturor, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även behövas bestyrkas av handelskammaren)
 • Handlingar från banker, advokater och privata företag
 • Handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • Vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • Handlingar som är översatta av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet

Vem gör notariseringen?

Det är en Notarius Publicus som gör notariseringar i Sverige. En Notarius Publicus är en person som i grunden är utbildad advokat eller jurist, som har i uppdrag av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att autentisera och bevittna ett brett utbud av juridiska dokument.

En Notarius Publicus fyller en viktig position som en offentlig tjänstman och tillhandahåller en rad juridiska tjänster relaterade till exempel fullmakter, utländska och internationella affärer.

Legalisering.se samarbetar med flera Notarius Publicus och kan erbjuda notariseringstjänster.