För att dokument ska kunna användas utomlands i ett land som skrivit under Haagkonventionen, behöver de vanligtvis apostilleras.

Apostille steg för steg:

1. Gör en beställning och betala på denna sida.

2. Skickar in handlingar till:

Legalisering.se
Box 7145
10387 Stockholm

3. När dokumentet har legaliserats skickas det sedan hem till dig.

eller

Besöka oss på Legalisering.se, Kungsgatan 37, 11156, Stockholm.

Vad är Apostille och Apostillekonventionen?

Apostille är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta. Auktoriseringen är giltig i de länder som skrivit under Haagkonventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, den 5 oktober 1961.

Apostillekonventionen är ett internationellt fördrag som syftar till att förenkla förfarandet för att en handling ska bestyrkas för juridiska ändamål i alla andra avtalsslutande länder. En certifiering enligt konventionen kallas en Apostille eller Haag Apostille.

Vad är kostnaden för Apostille?

Du kommer att kunna se priset på denna sida innan du genomför din beställning.

Vad behöver man skicka in för Apostille?

 • Dokument som ska apostilleras
 • Kopia av sökandes pass ID sida. (Om det är för namnteckning, behöver vi kopia av passets ID sida av den person som skriver under)

Vänligen tänk på vissa dokument behöver notariseras av Notarius Publicus först. Det finns möjlighet att välja notariseringstjänst när du gör beställningen på hemsidan.

Hur lång tid tar det för dokumenten att apostilleras?

Vi jobbar så effektivt som möjligt, det kan ta upp till 5 arbetsdagar.

Vilka dokument kan apostilleras direkt?

  • Allmänna handlingar från en statlig svensk myndighet
  • Betyg/intyg från universitet och högskolor
  • Dokument/handlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
  • Dokument/handlingar från Riks- och Landsarkivet
  • Dokument/handlingar som inte är utfärdade i Sverige och som har bestyrkts av respektive lands ambassad/konsulat i Sverige
  • Namnunderskrift från läkare, legitimerad apotekare, legitimerad veterinär, barnmorska och andra av Socialstyrelsen eller jordbruksverket legitimerade yrken
  • Registerutdrag och andra polisiära handlingar
  • Svenska dokument/handlingar undertecknade av Notarius Publicus
  • Svenska dokument/handlingar (faktura, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument) undertecknade av Svenska Handelskammaren
  • Vigselbevis/vigselattest från borgerliga vigselförrättare
  • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator utsedd av Kammarkollegiet.

Vänligen välj notariseringstjänst när du gör beställningen på hemsidan.

Vilka dokument behöver notarisering först innan de apostilleras?

Vanligtvis måste följande dokument notariseras:

 • Kopior som saknar namnunderskrift i original
 • Handlingar utfärdade av privatpersoner
 • Fullmakter
 • Betyg/handlingar från andra skolor än universitet och högskolor
 • Fakturor, momsredovisning, ursprungscertifikat, registrering av varumärke och andra import- och exportdokument (dessa kan även bestyrkas av Handelskammaren)
 • Handlingar från banker, advokater, privata företag
 • Handlingar från landstingsarkiv och kommunala arkiv
 • Vigselbevis från icke borgerliga vigselförrättare (Svenska kyrkan, utländska trossamfund i Sverige)
 • Handlingar som är översatta av en översättare som inte är auktoriserad av Kammarkollegiet.

Vem gör Apostille?

Det är Notarius publicus som gör apostille i Sverige. En Notarius Publicus är en person som i grunden är utbildad advokat eller jurist, som har i uppdrag av Länsstyrelsen att hjälpa allmänheten med att autentisera och bevittna ett brett utbud av juridiska dokument.

En Notarius Publicus fyller en viktig position som en offentlig tjänsteman och tillhandahåller en rad juridiska tjänster relaterade till exempel fullmakter, utländska och internationella affärer.

Legalisering.se samarbetar med flera Notarius Publicus och kan erbjuda Apostille tjänster.

Vilka länder som är anslutna till Apostillekonventionen?