Legalisering.se är ett företag som tillhandahåller tjänster inom legalisering.

Vi vill underlätta hanteringen av dokument när det kommer till legalisering eftersom vi vet vilken djungel av information det är. Det är inte alltid helt lätt att veta vilket typ av dokument som behöver vilken typ av legalisering. Vårt mål är att vi strävar efter att alltid ligga i framkant med branschens utveckling och att du som kund ska kunna förlita dig på våra tjänster och känna dig trygg med att vi behandlar dina dokument.

Våra värderingar

Vår vision är att se varje kunds behov och utifrån våra värderingar kunna ge den bästa servicen.
Här kan du läsa om våra värderingar och hur vi jobbar med dem.

Trovärdighet – Du kan vara säker på att vi går igenom dokumenten för att se till att allt är godkänt att skickas in till berörd myndighet. Vi gör vårt bästa för att se till att vi har dokumenten färdiga i tid.
Konfidentiellt – Det är angeläget att viktiga dokument som handelsdokument eller domslut hålls konfidentiella.
Pålitliga – Vi tar hand om hela processen och ser till att legaliseringen är korrekt.
Transparans – Vi informerar våra kunder om proceduren samt kostnaderna.
Erfarenhet – Vi har över 12 års erfarenhet utav legalisering av dokument och vet vilken typ av legalisering som krävs för olika dokument.
Service – Vi har många belåtna kunder som använder sig av vår service regelbundet. Vi värnar om våra kunder och vill ge dem den mest effektiva och kompetena service som går att ge.

Våra Kunder

Vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner och företag. Vi har lång erfarenhet inom legalisering och arbetar med många sorters dokument.
Vi har full förståelse att det inte alltid är en självklarhet hur ens dokument ska legaliseras och i vilka steg, speciellt som privatperson. Dina dokument behöva legaliseras i olika steg och vi är din ledsagare genom processen.

Exempel på några av de vanligaste personliga dokumenten:
• Födelsebevis
• Personbevis
• Vigselbevis
• Dödscertifikat
• Testamente
• Passkopia
• Beslut om skilsmässa
• Brottsregister
• Etc.

Viktiga dokument


Vi förstår vikten i att många av de dokument som som behöver legalisering är betydelsefulla, speciellt när det kommer till kommersiella dokument. Är man i en påbörjad process för internationell handel är det många dokument som hör till. Vi erbjuder företag att bli företagskunder hos oss för att ta del av vår fulla konsulära service. Läs mer på vår företagskundssida.
Dokument som användas av privatpersoner skiljer sig från företagsdokument, även kallat kommersiella.


Exempel på några av de vanligaste kommersiella dokumenten:
• Fullmakt
• Domslut
• Kommersiella fakturor
• Företagsregistreringsbevis
• Aktieägaravtal
• Handelsdokument
• Etc.