Företaget

Legalisering.se är en del av Alla Visum i Sverige AB (Organisationsnummer 556857-1987) med säte i Stockholm. Legalisering.se kallas nedan för Legalisering.se eller företaget. Legalisering.se tillhandahåller tjänster gällande apostille/legalisering/översättning av olika dokument. Vi vägleder och hjälper kunder genom hela processen samt säkerställer att allting sker så snabbt och smidigt som möjligt. Vi erbjuder vår expertis inom legalisering av dokument till flertal olika användningsområden samt flertal länder. Vi har ingen officiell anknytning till någots lands ambassad. Det går bra att legalisera dokumemt utan att använda våra tjänster.

Priser och betalning

Priserna är angivna inklusive moms. Priserna på vår hemsidan är estimerade, vilket betyder att extra kostnader kan tillkomma. Om du gör en order av en legalisering och inte väljer legalisering via Utrikesdepartementet trots att dokumentet måste gå via dem kommer vi isåfall kontakta dig om tilläggspriset. I de fall en fraktkostnad eller andra kostnader tillkommer framgår det tydligt i varukorgen samt innan köpet bekräftas.

Vi reserverar oss mot eventuella prishöjningar från Utrikesdepartementet, Notarius Publicus, ambassader, handelskammaren samt översättare. Om prishöjning sker efter erlagd betalning till oss av kunden har vi rätt att begära ersättning för mellanskillnaden i efterhand.

För att få en så korrekt prisbild som möjligt ber vi er att mejla in en kopia på dokumentet för en individuell bedömning av process och pris.

Legalisering.se reserverar sig även mot eventuella tryck- och skrivfel.

Betalningarns hanteras av Swedbank Pay, https://www.swedbankpay.se/ Anslutningen till Swedbank sker över en krypterad förbindelse.

Insamling av personuppgifter

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) som handlar om skudd av personuppgift och reglerar hur personuppgifter får samlas in och hanteras av oss. Personuppgifter samlas in, lagras och används av oss i syfte att kunna hantera legaliseringsprocessen och övriga beställa tjänster.

Uppgifterna kommer även överföras till respektive ambassad samt till deras servicekontor i förekommande fall, i de fall så krävs.

Att uppge kompletta och sanningsenliga uppgifter är en förutsättning för att legaliseringen ska kunna handläggas och hanteras på rätt sätt. Ytterligare information kan komma att hämtas från er via telefon, e-post eller dokument som lämnas in till oss.

Uppgifterna i legaliseringsförfrågan samt bilagor kommer lagras av oss tills vi slutfört uppdraget. Därefter raderas eller förstörs de. Berörda platser under legaliserinsprocessen (t.ex. ambassader eller Notarius Publicus) kan komma att arkivera alla uppgifter i sina egna register. Övriga personuppgifter som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, e-postmeddelanden, kundhistorik etc. kommer sparas tills vidare i vårt kundregister.

Genom att skicka in en legaliseringsförfrågan till oss samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter enligt ovan.

Radera personuppgifter

Du har rätt att få ta del av uppgifterna vi lagrat om dig. Du har rätt att begära rättelse om några uppgifter är fel och du har dessutom rätt att begära att då uppgifterna helt raderade i de fall som det är möjligt enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Alla Visum i Sverige AB. E-postadress kontakt@allavium.se. Telefonnummer 08-53332060

Kontrollmyndighet

Datainspektionen är den myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Klagomål gällande bristande hantering av personuppgifter kan anmälas till dem. Webbplats: www.datainspektionen.se

Ångra – Köp- och Distansavtalslagen

Du kan ångra ett köp och få full återbetalning om vi ej hunnit ta emot din ansökan. Meddela oss så fort som möjligt att du vill avbryta köpet. Om vi har mottagit dina handlingar och hunnit påbörja bearbetningen av ansökningen så kan i regel ingen återbetalning ske.

Har vi mottagit din ansökan men ej börjat bearbeta den så kan det tillkomma avgift för returfrakt.

Ångerrätten i distansavtalslagen gäller inte för legaliseringsansökningar då det är en specialbeställd tjänst, som påbörjas så fort vi mottagit er ansökan.

Läs mer om Distansavtalslagen hos Konsumentverket/Hallå konsument Klicka här

Leveranstid och ansvar

Vi strävar alltid efter snabbast möjliga leveranstid. Om din ansökan är ofullständig eller felaktig kommer det ta längre tid.

Handläggningstiden gäller från det att vi har fått kompletta ansökningshandlingar från dig.

Dokument som ska legaliseras via ambassader kan påverkas av att ambassaderna ibland har stängt och då förlängs handläggningstiden.

De leveranstider som vi anger är ett normalvärde som gäller för legaliseringsprocessen. För enskilda fall kan handläggningstiden vara betydligt längre.

Legalisering.se tar inget ansvar för innehållet i överlämnade dokument. Konsumenten är skyldig till att själv ta reda på vad som krävs för att dokumentet ska legaliseras beroende på mottagaren.

Vi skickar i regel dokumenten med PostNord REK eller DHL. Man behöver visa giltig legitimation för att hämta ut det. Innehållet i brevet är försäkrat. Skulle ditt brev mot förmodan försvinna så kommer du få ersättning. Ersättningen gäller dock bara det som ligger i brevet och inte kostnader för till exempel avbokning av möten eller missade resor. Det gäller heller inte om brevet är försenat men inte förlorat.

Frakt

Vi erbjuder upphämning på vårt kontor i Stockholm samt frakt med PostNord och DHL. Vill man använda annat fraktbolag eller egen budfirma går det i regel bra, om vi meddelas i tid.

PostNord levererar ditt brev inom 2 dagar i de flesa fall. Ibland kan det dock ta längre tid.

DHL Express levererar i regel nästa vardag, beroende på var i landet det ska levereras. DHL kan inte leverera till boxadress utan endast gatuadress.

Leverans med bud samma dag i hela Sverige är ofta möjligt. För mer info, kontakta oss.

Fraktavgifter tillkommer.

Köp via faktura

Stat, kommun och landsting kan beviljas köp mot faktura vid förfrågan. Företag och privatpersoner i vissa fall.

Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift med lagstadgat belopp (60 kr) samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen.

Företaget har rätt att neka kunder köp mot faktura, och behöver ej specificera anledning.

Ej betalda ansökningar

Vi börjar hantera varje ärende efter erlagd betalning om inte annat har avtalats.

Ej uthämtade försändelser

För ej uthämtade försändelser debiterar vi en avgift på 150 kronor.

Åldersgräns

Den som beställer via Legalisering.se måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.

Försäljning utanför Sverige

Vi kan hjälpa även er som bor utanför Sverige med dokument som måste legaliseras i Sverige. Kontakta oss för mer information.